Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia rozwijające w naszej szkole:
Koło Misyjne
Zajęcia rozwijające z języka polskiego – klasa V
Zajęcia rozwijające z matematyki – klasa VI, VII, VIII

SKS