Samorząd Uczniowski

  • Opiekun – mgr Małgorzata Karwowska
  • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Lena Gabrychowicz
  • Zastępca Przewodniczącego – Gabriela Karwowska
  • Skarbnik – Maja Piankowska