Oddział przedszkolny

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM
OBOWIĄZUJĄCY OD 04.09.2023 ROKU

Dni tygodnia

Zajęcia edukacyjne

Czas trwania zajęć

Poniedziałek

Wychowanie przedszkolne
Religia

800 – 1240
1240 – 1310

Wtorek

Wychowanie przedszkolne
Język niemiecki
Wychowanie przedszkolne

800 – 1045
800 – 830
830 – 1330

Środa

Wychowanie przedszkolne

800 – 1220

Czwartek

Wychowanie przedszkolne
Język niemiecki
Wychowanie przedszkolne

800 – 945
945 – 1015
1015 – 1230

Piątek

Wychowanie przedszkolne
Religia

800 – 1300
1300 – 1330