Pracownicy

Dyrektor szkoły – mgr Iwona Wiśniewska
Rada Pedagogiczna
 • mgr Wiśniewska Iwona – Język niemiecki, Przyroda, Biblioteka
 • mgr Blicharz Janina – nauczyciel wspomagający
 • mgr Bułakowska Marta – Historia
 • mgr Cybulska Monika – Geografia, Historia, Biologia
 • mgr Domańska Magdalena – Wychowanie przedszkolne, Plastyka, Logopedia
 • mgr Golis Ewa – Religia, Muzyka, Wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Janiszewska Edyta – Punkt przedszkolny, Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • mgr Janiszewska Joanna – Język niemiecki
 • mgr Karwowska Małgorzata – Język polski
 • Ks. Kędzierski Jacek – Religia
 • mgr Korpolińska Małgorzata – Biologia, Chemia, Fizyka, Pedagog specjalny
 • mgr Krajewska Agnieszka – Wychowanie fizyczne
 • mgr Krzemińska Małgorzata – Język niemiecki
 • mgr Ludwiczak Jolanta – Psycholog
 • mgr Łempkowska Weronika – nauczyciel wspomagający
 • mgr Łukowska Katarzyna – Język angielski
 • mgr Marlęga Anita – Informatyka, Edukacja dla bezpieczeństwa, Wiedza o społeczeństwie, Technika, Zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Rożniak Henryka – Matematyka
 • mgr Siennicka Joanna – Edukacja wczesnoszkolna (klasa I), Język polski
 • mgr Stefańska Lidia – Edukacja wczesnoszkolna (klasa III)
 • mgr Strześniewska Beata – Matematyka
 • mgr Tomaszewska Justyna – Edukacja wczesnoszkolna (klasa II), Zajęcia rewalidacyjne, Pedagog szkolny
 • mgr Ulicki Radosław – Informatyka, Wychowanie fizyczne
 • mgr Wawrzyniak Iwona – Doradztwo zawodowe