Punkt przedszkolny

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM
OBOWIĄZUJĄCY OD 04.09.2023 ROKU

Dni tygodnia

Zajęcia edukacyjne

Czas trwania zajęć

Poniedziałek

Wychowanie przedszkolne

800 – 1300

Wtorek

Wychowanie przedszkolne
Język niemiecki
Wychowanie przedszkolne

800 – 1120
1120 – 1150
1150 – 1330

Środa

Wychowanie przedszkolne
Język niemiecki
Wychowanie przedszkolne

800 – 945
945 – 1015
1015 – 1330

Czwartek

Wychowanie przedszkolne

800 – 1300

Piątek

Wychowanie przedszkolne

800 – 1300