Punkt przedszkolny

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM
OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2021 ROKU

Dni tygodnia

Zajęcia edukacyjne

Czas trwania zajęć

Poniedziałek

Wychowanie przedszkolne

800 – 1300

Wtorek

Wychowanie przedszkolne
Język niemiecki
Wychowanie przedszkolne

800 – 1020
1020 – 1050
1050 – 1330

Środa

Wychowanie przedszkolne

800 – 1300

Czwartek

Wychowanie przedszkolne
Język niemiecki
Wychowanie przedszkolne

800 – 945
945 – 1015
1015 – 1330

Piątek

Wychowanie przedszkolne

800 – 1300