Oddział przedszkolny

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM
OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2021 ROKU

Dni tygodnia

Zajęcia edukacyjne

Czas trwania zajęć

Poniedziałek

Wychowanie przedszkolne
Język niemiecki
Wychowanie przedszkolne

800 – 1200
1200 – 1230
1230 – 1330

Wtorek

Wychowanie przedszkolne
Język niemiecki
Wychowanie przedszkolne
Religia

800 – 945
945 – 1015
1015 – 1240
1240 – 1310

Środa

Wychowanie przedszkolne
Religia

800 – 1240
1240 – 1310

Czwartek

Wychowanie przedszkolne

800 – 1330

Piątek

Wychowanie przedszkolne

800 – 1140