Konkurs informatyczny

Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiej akcji Dzień Bezpiecznego Internetu, ponieważ podwyższenie poziomu wiedzy i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych jest dla nas bardzo ważne. 

W ramach DBI 2021 w naszej szkole przeprowadzony zostanie następujący konkurs dla klas IV – VIII:

Konkurs grafiki komputerowej lub prezentacji multimedialnej „Bezpieczny Internet”. Pracę należy wykonać w dowolnym edytorze grafiki (Paint),  lub prezentację multimedialną w programie Microsoft Office PowerPoint, bądź innym (LibreOffice). Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Prace należy nazwać swoim imieniem i nazwiskiem oraz klasą i przesyłać na adres szkoły spsudragi@poczta.fm do dnia 15 lutego 2021 roku.