Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia rozwijające w naszej szkole:
„Szachy w szkole”
wychowanie fizyczne
tenis stołowy
gromada zuchowa
SKS