Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia rozwijające w naszej szkole:
Koło Misyjne
Zajęcia rozwijające z chemii – klasa VII
Zajęcia rozwijające z matematyki – klasa V

Tenis stołowy
Gromada zuchowa
SKS