Scratch

1. Interfejs programu Scratch

2. Przykład realizacji prostej pętli w programie

3. Przykład realizacji pętli zagnieżdżonej

4. Tworzenie programu obliczającego obwód prostokąta