Samorząd Uczniowski

  • Opiekun – mgr Justyna Tomaszewska
  • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Nikola Staniszewska
  • Zastępca Przewodniczącego – Zofia Olszewska
  • Skarbnik – Zuzanna Lewińska