Samorząd Uczniowski

  • Opiekun – mgr Sylwia Ziółkowska
  • Przewodniczący – Zuzanna Lewińska
  • Zastępca – Natalia Lejman
  • Skarbnik – Nikola Staniszewska
  • Członek – Martyna Jęczarek