Samorząd Uczniowski

  • Opiekun – mgr Sylwia Ziółkowska
  • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Natalia Lejman
  • Zastępca Przewodniczącego – Martyna Jęczarek
  • Skarbnik – Magdalena Grzelak
  • Członek Samorządu Uczniowskiego – Ewelina Gabrychowicz