Pracownicy

Dyrektor szkoły – mgr Iwona Wiśniewska
Rada Pedagogiczna
 • mgr Wiśniewska Iwona – Język niemiecki
 • mgr Blicharz Janina – nauczyciel wspomagający
 • mgr Domańska Magdalena – Wychowanie przedszkolne, Plastyka, Logopedia
 • mgr Dyja Katarzyna – Edukacja wczesnoszkolna (klasa I), Biologia, Historia
 • mgr Golis Ewa – Religia, Muzyka, Wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Janiszewska Edyta – Punkt przedszkolny
 • mgr Janiszewska Joanna – Język niemiecki
 • mgr Karwowska Małgorzata – Język polski
 • Ks. Kędzierski Jacek – Religia
 • mgr Korpolińska Małgorzata – Biologia, Chemia, Fizyka, Przyroda
 • mgr Krzemińska Małgorzata – Język niemiecki
 • mgr Ludwiczak Jolanta – Psycholog
 • mgr Łukowska Katarzyna – Język angielski
 • mgr Marlęga Anita – Informatyka, Edukacja dla bezpieczeństwa, WOS, Technika, Zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Rożniak Henryka – Matematyka
 • mgr Siennicka Joanna – Edukacja wczesnoszkolna (klasa II), Język polski
 • mgr Tomaszewska Justyna – Edukacja wczesnoszkolna (klasa III)
 • mgr Ulicki Radosław – Informatyka, Wychowanie fizyczne, Zajęcia rozwijające
 • mgr Ziółkowska Sylwia – Matematyka, Geografia, Doradztwo zawodowe
 • mgr Zieliński Tomasz – Wychowanie fizyczne, Zajęcia rozwijające