Microsoft PowerPoint

1. Główne funkcje programu PowerPoint

2. Wstawianie zdjęć do albumu

3. Usunięcie tła zdjęcia

4. Przejścia między slajdami

5. Dodanie animacji

6. Wstawianie dźwięku do prezentacji