Plan lekcji

Klasa I
Poniedziałek 800 – 1235 Wtorek 800 – 1235 Środa 800 – 1235 Czwartek 800 – 1235 Piątek 800 – 1235
1. 800 – 845 Język niemiecki Świetlica Edukacja wczesnoszkolna Świetlica Edukacja wczesnoszkolna
2. 855 – 940 Religia Religia Wychowanie fizyczne Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
3. 955 – 1040 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
4. 1055 – 1140 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Język niemiecki Informatyka
5. 1150 – 1235 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne
Klasa II
Poniedziałek 800 – 1420 Wtorek 800 – 1235 Środa 800 – 1235 Czwartek 800 – 1235 Piątek 800 – 1235
1. 800 – 845 Religia Świetlica Świetlica Świetlica Edukacja wczesnoszkolna
2. 855 – 940 Język niemiecki Wychowanie fizyczne Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
3. 955 – 1040 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
4. 1055 – 1140 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Język niemiecki Informatyka
5. 1150 – 1235 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne
6. 1245 – 1330 Informatyka     
7. 1335 – 1420 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne        
Klasa III
Poniedziałek 800 – 1420 Wtorek 800 – 1330 Środa 800 – 1235 Czwartek 800 – 1235 Piątek 800 – 1235
1. 800 – 845 Informatyka Język niemiecki Edukacja wczesnoszkolna Świetlica Świetlica
2. 855 – 940 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Wychowanie fizyczne Religia
3. 955 – 1040 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Wychowanie fizyczne Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
4. 1055 – 1140 Edukacja wczesnoszkolna Religia Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
5. 1150 – 1235 Wychowanie fizyczne Zajęcia rewalidacyjne Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
6. 1245 – 1330 Język niemiecki Zajęcia rewalidacyjne
7. 1335 – 1420 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  
Klasa IV
Poniedziałek 800 – 1235 Wtorek 800 – 1420 Środa 800 – 1235 Czwartek 800 – 1235 Piątek 800 – 1235
1. 800 – 845 Język polski Język niemiecki Świetlica Świetlica Wychowanie fizyczne
2. 855 – 940 Historia Język niemiecki Matematyka Matematyka Matematyka
3. 955 – 1040 Wychowanie fizyczne Technika Informatyka Język polski Język niemiecki
4. 1055 – 1140 Zajęcia z wychowawcą Język polski Język polski Język polski Religia
5. 1150 – 1235 Przyroda Religia Muzyka Przyroda Plastyka
6. 1245 – 1330 Matematyka Wychowanie fizyczne
7. 1335 – 1420 Wychowanie fizyczne    
Klasa V
Poniedziałek 800 – 1420 Wtorek 800 – 1235 Środa 800 – 1330 Czwartek 800 – 1235 Piątek 800 – 1420
1. 800 – 845 Historia Język polski Zajęcia rozwijające Język polski Język niemiecki
2. 855 – 940 Wychowanie fizyczne Matematyka Matematyka Matematyka Język niemiecki
3. 955 – 1040 Religia Język niemiecki Religia Muzyka Matematyka
4. 1055 – 1140 Geografia Język niemiecki Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne Historia
5. 1150 – 1235 Informatyka Zajęcia z wychowawcą Wychowanie fizyczne Technika Wychowanie do życia w rodzinie
6. 1245 – 1330 Biologia Plastyka Język polski Język polski
7. 1335 – 1420 Zajęcia rozwijające Język polski
Klasa VI
Poniedziałek 800 – 1420 Wtorek 800 – 1420 Środa 800 – 1420 Czwartek 800 – 1235 Piątek 800 – 1420
1. 800 – 845 Zajęcia rozwijające Informatyka Świetlica Język niemiecki Świetlica
2. 855 – 940 Matematyka Język niemiecki Język polski Technika Wychowanie fizyczne
3. 955 – 1040 Geografia Język polski Język polski Matematyka Język polski
4. 1055 – 1140 Wychowanie fizyczne Zajęcia z wychowawcą Muzyka Biologia Matematyka
5. 1150 – 1235 Język polski Matematyka Religia Wychowanie fizyczne Historia
6. 1245 – 1330 Religia Wychowanie fizyczne Historia Wychowanie do życia w rodzinie
7. 1335 – 1420 Język niemiecki Plastyka Język polski Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Klasa VII
Poniedziałek 800 – 1510 Wtorek 800 – 1510 Środa 800 – 1420 Czwartek 800 – 1220 Piątek 800 – 1420
1. 800 – 845 Chemia Matematyka Język angielski Matematyka Matematyka
2. 855 – 940 Fizyka Język polski Biologia Język niemiecki Matematyka
3. 955 – 1040 Wychowanie fizyczne Muzyka Matematyka Chemia Zajęcia z wychowawcą
4. 1055 – 1140 Informatyka Wychowanie fizyczne Geografia Fizyka Język polski
5. 1150 – 1235 Religia Język niemiecki Język polski Geografia Język polski
6. 1245 – 1330 Język polski Historia Religia Historia Język angielski
7. 1335 – 1420 Zajęcia rozwijające Biologia Wychowanie do życia w rodzinie Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne
8. 1425 – 1510 Język niemiecki Plastyka
Klasa VIII
Poniedziałek 800 – 1510 Wtorek 800 – 1510 Środa 800 – 1420 Czwartek 800 – 1420 Piątek 800 – 1420
1. 800 – 845 Matematyka Język polski Wychowanie fizyczne Wiedza o społeczeństwie Język polski
2. 855 – 940 Język polski Wiedza o społeczeństwie Język angielski Biologia Język polski
3. 955 – 1040 Chemia Wychowanie fizyczne Geografia Edukacja dla bezpieczeństwa Matematyka
4. 1055 – 1140 Fizyka Matematyka Religia Informatyka Język niemiecki
5. 1150 – 1235 Zajęcia z wychowawcą Język niemiecki Matematyka Język polski Język angielski
6. 1245 – 1330 Historia Język niemiecki Język polski Fizyka Wychowanie fizyczne
7. 1335 – 1420 Religia Doradztwo zawodowe Zajęcia wyrównawcze – Matematyka Chemia Historia
8. 1425 – 1510 Zajęcia dodatkowe  -Język polski Matematyka Wychowanie fizyczne