MS Paint

1. Rysowanie połowy kadłuba.

2. Kopiowanie połowy kadłuba i tworzenie całego kadłuba.

3. Rysowanie żagla.

4. Wycinanie obiektu z obrazu przy ustawionym tle.

5. Rysowanie bandery.

6. Użycie opcji – edytuj kolory.

7. Rysowanie morza.

8. Dodanie słońca i uzyskanie efektu odbicia w wodzie.

9. Wklejanie żaglowców na obraz z morzem.

10. Zanurzanie statków w wodzie.