Logopeda szkolny

PRACA LOGOPEDY SZKOLNEGO

Poniedziałek 730 – 800, 1200 – 1230

Wtorek 945 – 1015

Środa 730 – 800

Pitek 1240 – 1255