Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r. – godzina 900

Spotkania z wychowawcami w klasach:

Punkt przedszkolny – sala nr 1
Oddział przedszkolny – sala nr 3
Klasa I – sala nr 16
Klasa II – sala nr 15
Klasa III – sala nr 13
Klasa IV – sala nr 10
Klasa V – sala nr 9
Klasa VI – sala nr 2
Klasa VII – sala nr 17
Klasa VIII – sala nr 12

Drodzy Rodzice! 
Ze względu na bezpieczeństwo i procedury związane z COVID – 19, spotkania w klasach II – VIII z wychowawcami odbywają się bez udziału rodziców. Dzieciom z punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego oraz uczniom klasy I towarzyszy 1 osoba dorosła.

Dojazd do szkoły w dniu 1 września 2021 roku

Mieszczk – 800
Sułocin – 810
Podwierzbie – 813, 815, 818
Kwaśno – 820
Żochowo – 825
Sudragi – 830
Osówka – 840
Maluszyn – 843
Pawłowo – 846

Dojazdy do szkoły od dnia 2 września 2021 roku

Mieszczk – 700
Sułocin – 710
Podwierzbie – 713, 715, 718
Kwaśno – 720
Żochowo – 725
Sudragi – 730
Osówka – 740
Maluszyn – 743
Pawłowo – 746