Odbiór zaświadczeń o wynikach EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Drodzy ósmoklasiści.

Prosimy o odbiór zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty w sekretariacie szkoły w dniu jutrzejszym 9.07.2021r. w godzinach od 9.00. do 12.00.