Otwarcie sali gimnastycznej

W dniu 5 lutego 2021 roku w naszej szkole miało miejsce ważne wydarzenie. Oddano do użytku nowo wyremontowaną salę gimnastyczną.

Wszyscy uczniowie mają świadomość, że sport to szkoła charakteru. Uczy samodyscypliny, systematyczności, wytrwałości, współpracy i zasad fair- play. Od dziś będą oni nadal rozwijać się poprzez ruch, uczestniczyć w zajęciach, ale w miejscu przyjemnym, estetycznym i bezpiecznym. Stworzone warunki pozwolą naszym wychowankom efektywniej poszerzać swoje umiejętności i rozwijać zainteresowania sportowe.

Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu Wójta Gminy Sierpc Pana Krzysztofa Korpolińskiego i radnego Gminy Sierpc Pana Kazimierza Kuligowskiego, którzy sprawowali pieczę nad realizacją tej inwestycji.

Dziś, podczas tej uroczystości, dyrektor szkoły Pani Iwona Wiśniewska wraz z zaproszonymi gośćmi z radością dokonali przecięcia wstęgi. Złożyli uczniom życzenia rozwijania pasji oraz wielu osiągnięć i sukcesów sportowych.