Informacja o wpłatach za obiady

W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi opłat za obiady, przesyłamy Państwu informacje dotyczące numeru rachunku bankowego oraz wzór treści tytułu przelewu. Korzystając z okazji informujemy, iż w sytuacji kiedy będziecie wcześniej wiedzieć, że dziecka nie będzie w szkole (wyjazd, choroba itp.) prosimy o zgłaszanie do sekretariatu, wtedy będzie możliwość rezygnacji w tych dniach z posiłków.
Uwzględniane będą jedynie rezygnacje złożone dzień wcześniej do godziny 1000.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSIŁEK ZA MIESIĄĆ
…………………………………………………….
(bieżący miesiąc)
wynosi: ilość dni x 4,00 zł = ……………… zł
PŁATNE DO 10 – tego KAŻDEGO MIESIĄCA.,
Na rachunek bankowy nr:
66 9038 0004 8420 0521 2000 0030
Z adnotacją tytułem
Gmina Sierpc – stołówka szkolna przy
Szkole Podstawowej w Goleszynie, opłata za obiady
za miesiąc ………………, uczeń ……………………………………,
Szkoła Podstawowa w ……………………………………………..,
klasa …………………………..,
(potwierdzone dowodem wpłaty)