Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

12 grudnia świętowaliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Celem obchodów było przybliżenie społeczności szkolnej problemów osób z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową i ruchową. Szkolny Klub Wolontariatu „Serce na dłoni” przeprowadził
akcję „12 grudnia bądź żółty”. Tego dnia w szkole dominował właśnie żółty kolor. W ten oto sposób solidaryzowaliśmy się z osobami z niepełnosprawnością.
W ramach szkolnych obchodów Szkolny Klub Wolontariatu przygotował warsztaty sensoryczne dla dzieci z klas I-VIII. Podczas zajęć uczniowie doświadczali w jaki sposób poznają i odbierają świat osoby z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową oraz słuchową. Dzieci z opaskami na oczach rozpoznawały smaki i zapachy produktów demonstrowanych przez wolontariuszy. Zmagania te przybliżyły uczniom specyfikę funkcjonowania osób niewidzących. Wolontariusze przygotowali zadanie, które polegało na napisaniu dyktanda mając watę w uszach. W ten oto sposób uczniowie poznali trudności z jakimi borykają się osoby niesłyszące. Ostatnim zadaniem z którym się zmierzyliśmy był slalom między pachołkami na wózku inwalidzkim oraz rysowanie bez użycia rąk. Udział w tych zajęciach uświadomił dzieciom, jakie problemy napotykają w swoim życiu osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu. Uczniowie klas I-VIII obejrzeli filmy pokazujące trudy życia z niepełnosprawnościami. Dowiedzieli się, że najważniejszym pragnieniem jest potrzeba równego traktowania, która przekłada się na dostęp do komunikacji, informacji i przestrzeni. Obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych przypomniały, że niepełnosprawni są wśród nas, że mają takie same potrzeby jak my, że chcą być traktowani na równi z pełnosprawnymi osobami. Po dniu pełnym emocji uczniowie mięli możliwość zakupienia pizzy z foodtrucka, który tego dnia był przy szkole.