„POZYTYWNA UWAGA”

15 listopada nasza szkoła dołączyła do akcji „Pozytywna uwaga”, organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 52 w Warszawie.
Celem akcji jest wsparcie uczniów poprzez udzielnie pozytywnych uwag, dzięki którym będą mówili i myśleli o sobie dobrze. Dzieci nie znają swoich talentów i nie wiedzą, w czym są dobre. Pochwały mają im pokazać ich mocne strony, których oni sami nie zauważają i dlatego ich samoocena jest często bardzo niska.
Od poniedziałku nasze dzieci będą czytały o sobie w dzienniczkach miłe rzeczy !!!
„Dobra uwaga od nauczyciela zostaje z nami na całe życie”