Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 i odsłonięcie Tablicy w Hołdzie Pamięci Bohaterów

3 września 2018 powitaliśmy Nowy Rok Szkolny 2018/2019. Uroczystości rozpoczęliśmy Mszą Świętą. Następnie pani Dyrektor Ewa Redecka przywitała zebranych: zaproszonych gości, radę pedagogiczną, rodziców , a przede wszystkim uczniów.
Po części organizacyjnej uczniowie i zuchy z 13 Gromady Zuchowej „Wesołe Skrzaty” zaprezentowały program przygotowany przez nauczycielkę historii Katarzynę Dyja. Część muzyczną uświetnił chór szkolny prowadzony przez nauczycielkę muzyki Ewę Golis. Uroczyste przemówienia wygłosili : Wójt Gminy Sierpc Krzysztof Korpoliński oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Płocku Krzysztof Wiśniewski.
1 września to radosny dzień, gdy uczniowie wracają do szkoły po dwumiesięcznym odpoczynku. Nie można zapomnieć o historycznym wydźwięku tej daty. 79 lat temu Niemcy napadły na Polskę, rozpoczynając tym samym trwający 6 lat, największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości.
Kolejnym ważnym historycznym wydarzeniem tego dnia były obchody związane z tym, iż Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2018 Rokiem Jubileuszu 100 – lecia Odzyskania Przez Polskę Niepodległości. Po trzech rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach : kościuszkowskim, listopadowym i styczniowym- wolna Polska powróciła na mapę świata! Z tej dziejowej próby nasz naród wyszedł zwycięsko, dzięki tym, którzy , pozostali nieugięci. Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa, nie tylko na polach bitew, ale i w codziennym trwaniu polskich rodzin. Powrót Polski na mapę Europy, był wymodlony i poparty walką oraz cierpieniem wielu pokoleń Polaków.
W związku z Jubileuszem 100- lecia Odzyskania Przez Polskę Niepodległości , tego dnia w naszej szkole została odsłonięta i poświecona Pamiątkowa Tablica w Hołdzie Pamięci Bohaterów. Przed tablicą złożono kwiaty i zapalono znicze.